Waarom windenergie nodig is in de streek Deinze en Nazareth

Waarom windenergie nodig is in de streek Deinze en Nazareth

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in onze eigen streek. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moeten we overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.  Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 55% in 2030 en met 95-100% in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990. De maatregelen in het Klimaatakkoord kunnen, door het verdwijnen van de fossiele bronnen, winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur.

De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening is misschien wel de grootste uitdaging waar we als samenleving voor staan. De huidige realiteit is dat bedrijven, industrie, maar ook burgers en overheden andere prioriteiten en belangen hebben dan volop aan de slag te gaan met de energietransitie. De energietransitie een serieus onderwerp waar iedereen zeer bewust aan mee moet werken. Wij en de toekomstige generaties krijgen er immers allemaal mee te maken. Ook wij als gemeenschap kunnen lokaal hier aan mee werken.
Het feit dat er nog veel werk aan de winkel is kunnen we verduidelijken in onderstaande grafieken.

Op heden is de CO2 uitstoot in België met 20% gezakt ten opzichte van 1990. Om tegen 2030 met de CO2 uitstoot met 49% te doen zakken zal er een versnelling hoger geschakeld moeten worden.

In streek Deinze – Nazareth is de CO2 uitstoot sinds tussen 2011 en 2019 met circa 10% gestegen in tegenstelling tot de doelstellingen die ons zeggen dat onze CO2 voetafdruk moet dalen.

 

Vandaag vermijden we reeds 11951 ton CO2 met hernieuwbare middelen ten opzichte van een uitstoot van 486137 ton CO2. Dit gebeurt via zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen.
Het is duidelijk dat in de regio Deinze – Nazareth de hernieuwbare bron van windenergie nog niet aangeboord heeft.

 

Het potentieel is er nochtans, elke windmolen die in onze regio geplaatst kan worden zal circa een uitstoot van 1300 ton CO2 gaan vermijden. Met het plaatsen van een aantal windmolens hebben we een grote hefboom in handen om het aandeel hernieuwbare energie sterk te laten stijgen of de CO2 sterk te doen zakken.
Het aanboren van windenergie in de streek Deinze & Nazareth zal een onmiskenbare factor worden als we serieus werk willen maken om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken.

De cijfers betreffende het energieverbruik & de CO2 uitstoot van de gemeentes kan je raadplegen via deze weg.