Wat in geval van hoog achtergrondgeluid?

Wat in geval van hoog achtergrondgeluid?

Met achtergrondgeluid wordt bedoeld het geluid die niet afkomstig is van de turbine maar een naastliggende andere bron zoals een autosnelweg of luchthaven. In geval de exploitant een meetcampagne ter bepaling van het achtergrondgeluid uitvoert en het achtergrondgeluid hoger is dan de richtwaarde, geldt de hoogste waarde (vb. overdag is de richtwaarde 44 dB(A) en het achtergrond is dan 45 dB(A) -> dan geldt de (hogere) waarde van het achtergrondgeluid als norm voor die periode).
In geval dat het achtergrondgeluid maatgevend is, is in de regelgeving opgenomen dat de afstand van windturbines tot woningen driemaal de rotordiameter moet bedragen.