Waarom windenergie?

Waarom windenergie?

Windenergie is 100% schoon en hernieuwbaar, dus goed voor het milieu én het klimaat. De wind is gratis en blijft dat ook, de bron is onuitputtelijk en niet afhankelijk van het buitenland of van grote bedrijven die fossiele of nucleaire energiecentrales uitbaten. Met andere woorden, de energie wordt lokaal geproduceerd voor de eigen omgeving. Eens de molen gebouwd is, zet die de wind om in schone energie, twintig jaar lang of meer, zodra de wind waait en elk jaar weer.

En daar staat de Vlaming ook achter. Jaarlijks wordt het draagvlak voor windenergie gemeten door de Vlaamse overheid: amper 9% ziet liever geen windturbines in eigen gemeente. De tegenstand is dus zeer beperkt, maar haalt wel vaak de pers en dat kan een vertekend beeld geven. Bekijk het volledige rapport van de studie draagvlak voor windenergie.

Toch heeft driekwart van de Vlaamse gemeenten nog altijd geen enkele windturbine, dit geldt ook voor Deinze, Kruisem & Nazareth. Daar kan gemakkelijk verandering in komen. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, wordt wind een succesverhaal voor de buurt.