Waarom organiseren burgers coöperaties?

Waarom organiseren burgers coöperaties?

Er zijn verschillende redenen waarom burgers zich collectief gaan samenwerken en verenigen:

  • De klimaatverandering, de eindigheid van alle vormen van fossiele energie, de kostprijs van fossiele energie, … dit zijn allemaal redenen waarom er een grote groep van mensen vinden dat er moet geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie.
  • Burgers willen via energiecoöperaties een deel van de energiemarkt terug in eigen handen krijgen en dit niet in handen laten van de grote bedrijven die voornamelijk winstmaximalisatie voor ogen hebben.
  • Burgers willen bewuster omgaan met energie. Zij hebben een band met de energieprojecten en halen hieruit voldoende motivatie om energiebewuster te leven. Zo ontstaat er een groter draagvlak voor een transitie naar een meer duurzame samenleving. Door te gaan samenwerken leren we van elkaar en motiveert dit om hier stappen in te zetten.
  • Energiecoöperaties maken het mogelijk om lokaal ook heel bescheiden investeringen te realiseren. Mensen kunnen een enkel aandeel van pakweg 250 euro kopen Op die manier kan je heel veel mensen bij de energietransitie betrekken, én vergroot je het draagvlak voor bijvoorbeeld windmolens die toch vaak gecontesteerd worden: veel mensen hebben er immers niet alleen de lasten van maar ook enige lusten. Burgercoöperaties maken gebruik van het aanwezige kapitaal om dit terug te investeren in de eigen gemeenschap: niet enkel in projecten van hernieuwbare energie, maar ook in projecten ten voordele van de lokale gemeenschap.
  • Het is een manier of middel om aan lokale meerwaarde te creëren: niet alleen omdat het lokaal banen schept, ook het feit dat de opbrengst van kredieten en dividenden van de spaarcenten  van plaatselijke burgers en banken in de regio blijft, wordt daarbij in rekening gebracht. Burgers worden zich meer en meer bewust (bv door de financiële crisis van 2008)  van het feit dat hun geld vaak in allerlei schimmige producten werd belegd door multinationals. Het aantrekkelijker je spaargeld lokaal, transparant en nuttig te kunnen beleggen.