Waarom geen turbines in de zee en niet op het land?

Waarom geen turbines in de zee en niet op het land?

Windmolens op land of juist op zee? Soms lijkt het alsof we moeten kiezen. In de media lees je voorkeuren van mensen, maar toch plaatst België al jaren windmolens op zowel land én zee.

Dit is nodig om de CO2 in 2030 tot 55% te reduceren om de klimaatplannen te kunnen realiseren. Om dit te bereiken dienen er zowel windmolens geplaatst worden naast het installeren van zonnepanelen, biomassacentrales, werken op energie-efficientie, enz…

Zowel windmolens op land als op zee hebben ruimte nodig en op beide plekken is die ruimte schaars. België is een dichtbevolkt land en dus moet er goed worden gekeken waar windmolens kunnen worden geplaatst. Er moet rekening worden gehouden met factoren zoals het geluid, de slagschaduw en invloed op fauna & flora van een windmolen. Zelfs op zee is de ruimte relatief beperkt. Zo hebben vissers ruimte nodig, zijn grote delen van de zee een natuurgebied en zijn er drukke scheepvaartroutes. Dus ook op zee is het passen en meten om windmolens te plaatsen.
Om onze energie duurzaam op te wekken hebben we kortom wind op zee én op land broodnodig.

Wind op zee voor de Belgische kust wordt in de komende jaren uitgewerkt door Seacoop cv; waarin ook Stroomvloed een participatie heeft. Meer info via www.seacoop.be