Kunnen er effecten zijn voor vleermuizen in de buurt van windparken?

Kunnen er effecten zijn voor vleermuizen in de buurt van windparken?

Windturbines kunnen een effect hebben op vleermuizen. Daarom is het van belang de routes die vleermuizen volgen gedetailleerd in kaart te brengen voor er ergens windturbines worden gebouwd.

Een detailanalyse is gemaakt door een onafhankelijk studiebureau om de bewegingen in kaart te brengen van alle vleermuizen in het gebied van de Prijkels. Hieruit is een advies gevolgd op welke locaties er beperkte impact is voor de vleermuizen in en rond het leefgebied van de Prijkels. Dit advies wordt gevolgd om de inplanting van de turbines te vast te leggen.

Verder staat de technologie niet stil. Er zijn systemen op de markt die vleermuizen op afstand houden van de windmolens. Vleermuizen navigeren via echolocatie wat betekent dat zij ultrasone geluiden uitzenden en naar het antwoord luisteren om te navigeren. Door actief een bepaald geluid uit te zenden zullen waardoor zij geen correcte antwoord ontvangen zullen ze het gebied van de windmolen mijden.

Meer info