Hoe zit het met de vermeden maatschappelijke kosten?

Hoe zit het met de vermeden maatschappelijke kosten?

Een draaiende windturbine verdringt de productie van fossiel gebaseerde elektriciteit met als gevolg een CO2
besparing.

Daarnaast word ook de uitstoot van zwaveloxide, stikstofoxide en fijnstof vermeden, wat zorgt voor
een betere luchtkwaliteit.

Een windturbine zorgt dus voor vermeden externe kosten of milieuschadekosten als
gevolg van schade aan gezondheid, gebouwen, ecosystemen en economie. Volgens studies bedragen de
vermeden kosten voor de maatschappij om en bij de 280.000 EUR per jaar voor een windturbine met een
jaarlijkse productie van 9.000 MWh.